Zostaw nam swoje dane, a na pewno skontaktujemy się z Tobą

ZAWIADOMIENIE O FORMALNYM POŁĄCZENIU

2019-01-04,14:38

Uprzejmie Państwa informujemy, że w dniu  2 stycznia 2019 roku dokonane zostało formalne połączenie KLIMOR Sp. z o. o. z “CLIMA-PRODUKT” Sp. z o.o., BARBOR Sp. z o.o. oraz QUATROVENT II Sp. z o.o.

W związku z powyższym, na podstawie przepisu art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych, z dniem połączenia, tj. z dniem 2 stycznia 2019 r., KLIMOR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Bolesława Krzywoustego 5, z mocy prawa wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki każdej ze Spółek Przejętych.

Liczymy, że połączenie spółek będzie dla nas znaczącym impulsem rozwojowym, a nasi Klienci jak najszybciej odczują korzyści płynące z dokonanej synergii. Konsolidacja pozwoli organizacji na umocnienie potencjału produkcyjnego  poprzez zwiększenie skali działalności jak również kumulację zasobów wiedzy i doświadczenia każdego z trzech podmiotów.

Dla naszych klientów, fakt połączenia nie wiąże się z żadnymi zmianami w procesie obsługi klienta.

ZAWIADOMIENIE O POŁĄCZENIU PL

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

2018-11-21,18:51

KLIMOR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni z „CLIMA-PRODUKT” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczółkach, BARBOR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skowarczu oraz QUATROVENT II Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

uzgodnionego w dniu 21 listopada 2018 r.

i udostępnionego w trybie art. 500 § 21 k.s.h.

 

Zarząd „CLIMA-PRODUKT” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczółkach, adres: ul. Żuławska 6, 83-032 Pszczółki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000135132, NIP: 5862093752, REGON: 192794956, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł, na podstawie art. 500 § 21 k.s.h., niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości z dniem 21 listopada 2018 r. Plan Połączenia wraz z załącznikami, uzgodniony i podpisany w Gdańsku w dniu 21 listopada 2018 r. pomiędzy następującymi spółkami:

  1. KLIMOR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Bolesława Krzywoustego 5, 81-035 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000747239, NIP: 5860006424, REGON: 190065160, kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000,00 zł, jako spółką przejmującą;
  2. „CLIMA-PRODUKT” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczółkach, adres: ul. Żuławska 6, 83-032 Pszczółki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000135132, NIP: 5862093752, REGON: 192794956, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł, jako pierwszą spółką przejmowaną;
  3. BARBOR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skowarczu, adres: ul. Klimatyczna 4, 83-032 Skowarcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000291847, NIP: 6040088458, REGON: 220506410, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł, jako drugą spółką przejmowaną;
  4. QUATROVENT II Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000754239, NIP: 5862188263, REGON: 220383077, kapitał zakładowy w wysokości 30.000,00 zł, jako trzecią spółką przejmowaną.

 

Do pobrania:

[Plan połączenia – plik do pobrania w wersji PDF]

Certyfikacja EX dla central GOLEM oraz przepustnic powietrza produkcji Clima-Produkt

2018-11-16,9:29

Jest nam miło poinformować o kolejnym dużym sukcesie naszej firmy w obszarze certyfikacji produktów.

W dniu 13.11.2018 zakończył się proces certyfikacji EX dla central GOLEM oraz przepustnic powietrza produkcji Clima-Produkt.

Certyfikacja przeprowadzona została indywidualnie dla:

- całego typoszeregu central GOLEM-EX oraz

- typoszeregu przepustnic powietrza – pojedynczych (zwykłych) typu PP-EX oraz podwójnych (by-pass) typu PB-EX

Certyfikat ten jest tym cenniejszy, że Clima-Produkt jako jedyna firma na rynku HVACR posiada taki certyfikat na centrale wentylacyjne własnej produkcji, tym bardziej dla całego typoszeregu central, w oparciu o wszystkie możliwe konfiguracje wykonania.

Pełna dokumentacja została przekazana do archiwizacji wymaganej prawem w notyfikowanej jednostce zewnętrznej J.S. Hamilton Poland S.A. (2057), zarejestrowanej pod numerem JSHP/39/PD/18

G-Golem-EX…

przepustnice-PP-EX-PB-EX

Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi przedstawicielami handlowymi i składania zapytań ofertowych na centrale wentylacyjne.

Clima-Produkt nie zwalnia tempa!

2018-10-01,6:40

Zmiany właścicielskie, które zaszły w Clima-Produkt w połowie 2018 roku pociągnęły za sobą reorganizację na niemal każdej płaszczyźnie funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Obecnie firma koncentruje się na rozwoju i ulepszaniu oferty produktowej. W następstwie tych działań, w 2019 roku ma zostać rozpoczęta budowa nowej hali magazynowej Clima-Produkt w Pszczółkach, przy ulicy Żuławskiej 6.

wiz 10

Hala wysokiego składowania (kalenica na wysokości 9,9 m), będzie ponad 2 metry wyższa od usytułowanego obok, istniejącego już, zakładu produkcyjnego. Dodatkowe blisko 2 400 m2 nowej powierzchni magazynowej umożliwi modernizację i usprawnienie procesu produkcyjnego. Nowopowstała hala zostanie połączona z istniejącym zakładem produkcyjnym, a w następstwie zorganizowany zostanie nowy, wydajny i bezpieczny ciąg produkcyjny. Ponadto, już wkrótce hala produkcyjna zostanie doposażona w nowe, zaawansowane technologicznie urządzenia do obróbki blachy.

„Nowy układ połączonych hal pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnej Clima-Produkt i optymalizację całego procesu produkcyjnego” – mówi Piotr Świerczek, Członek Zarządu Clima-Produkt Sp. z o.o. odpowiedzialny za pion techniczny. Nowa powierzchnia magazynowa będzie podzielona na dwie części: magazyn podzespołów produkcyjnych i magazyn wyrobów gotowych, których działanie usprawnią trzy nowopowstałe doki załadunkowe. – dodaje.”

Budowa nowej hali magazynowej i usprawnienie funkcjonowania firmy Clima-Produkt w Pszczółkach są elementem strategii rozwoju Grupy Klima-Therm. Optymalizacja funkcjonowania zakładu, w tym szybsze przyjmowanie dostaw komponentów i sprawny załadunek wyrobów gotowych, pozwoli w pełni wykorzystać potencjał zakładu i umożliwi skrócenie czasu realizacji zamówień. Inwestycja niesie za sobą także planowany wzrost zatrudnienia w Pszczółkach i okolicy.

wizualizacja hali magazynowej 2019 (1) 4

Audyt nadzorujący: Bezpieczeństwo – Produkcja kontrolowana

2018-09-27,6:21

W miesiącu wrześniu br. w firmie Clima-Produkt odbył się audyt nadzorujący dwa certyfikaty jakościowe „Bezpieczeństwo – Produkcja kontrolowana”, wykonane przez jednostkę notyfikowaną  TÜV Rheinland Polska.

Przeprowadzona inspekcja potwierdziła najwyższą jakość oraz bezpieczeństwo użytkowania produkowanych przez Clima-Produkt urządzeń i tym samym przedłużyła ważność posiadanych certyfikatów o kolejny rok.

Wszystkie produkowane przez Clima-Produkt urządzenia, posiadają Certyfikat TÜV Rheinland nr TM 61000176.002, gwarantujący zgodność urządzeń z normami wentylacyjnymi PN-EN 1886, PN-EN 13053 oraz PN-EN 1751. Ponadto, oferowane przez Clima-Produkt specjalistyczne urządzenia higieniczne posiadają Certyfikat TÜV Rheinland nr TM 61000286.002, który oprócz zgodności z ww. normami PN-EN gwarantuje wykonanie zgodne z rygorystyczną normą higieniczną DIN 1946-4.

Jesteśmy dumni z tego, że wysokie standardy oraz rzetelność naszej pracy przekładają się na wiarygodność i uznanie potwierdzone m.in. certyfikatami TÜV Rheinland, co wierzymy, że ma swoje odzwierciedlenie w zaufaniu u naszych odbiorców.

Certyfikat TUV – urządzenia higieniczne CP

Certyfikat TUV – wszystkie urządzenia CP

Clima-Produkt przyśpiesza realizację zamówień i rozwija kanał sprzedaży

2018-08-20,6:43

Firma Clima-Produkt, pod parasolem Grupy Klima-Therm jako jej nowego inwestora, optymalizuje działalność operacyjną zakładu. W wyniku wzmożonego tempa produkcyjnego obecnie czas realizacji zamówień wynosi już od 5 tygodni!

Kolejnym obszarem reorganizacji firmy jest proces sprzedażowy. Clima-Produkt rozbudowuje kanał dystrybucji, a w trosce o najwyższe standardy obsługi Klienta, intensyfikuje działania skierowane na pozyskiwanie nowych zamówień.

Aktualizacja programu doboru

2018-08-17,11:32

W ramach licznych zmian dostosowujących standardy Clima-Produkt do najlepszych praktyk stosowanych w Grupie Klima-Therm, Dział Wdrożeń CP opracowuje pakiet aktualizacji w istniejącym programie doborowym. Jedną z nowości, która do programu zostanie wprowadzona już na przełomie sierpnia i września, będzie moduł wyceny online dla bezszkieletowych central z typoszeregu „TYTANIA” – flagowej grupy urządzeń oferowanych przez Clima-Produkt.

Dalsze funkcjonalności i modyfikacje, z uwzględnieniem całego typoszeregu rozwiązań, będę wdrażane sukcesywnie.

Aktualne dane rejestrowe

2018-08-06,7:19

W związku ze zmianami, jakie zaszły w firmie Clima-Produkt w ostatnim czasie, chcielibyśmy przekazać Państwu oficjalną informację dot. zmian własnościowych i powołaniu nowego Zarządu Spółki, potwierdzone aktualnym odpisem KRS.

Zmiany w Zarządzie Clima-Produkt

KRS Clima-Produkt aktualny na dzień 03.10.2018

KRS Clima-Produkt Service aktualny na dzień 03.10.2018

Centrale Clima-Produkt w Sky Tower we Wrocławiu – materiał „Faktów”

2018-08-01,12:55

Pogoda za oknem iście letnia i jak można zobaczyć w materiale „Faktów” z 31.07.2018 r., centrale Clima-Produkt zamontowane na najwyższym dachu w Polsce, w biurowcu Sky Tower we Wrocławiu, zapewniają komfort cieplny mieszkańcom i użytkownikom (zobacz materiał)

Informacja dla klientów

2018-06-08,10:34

Z przyjemnością informujemy, że dnia 7 czerwca 2018 roku KLIMA-THERM Sp. z o.o. stała się właścicielem spółki Clima-Produkt Sp. z o.o.. KLIMA-THERM jest gwarantem kontynuacji działalności spółki i doskonalenia produktów oferowanych przez Clima-Produkt.

 

Pismo Prezesa Zarządu -> Informacja dla klientów

Nowa Polityka Prywatności Clima-Produkt Sp. z o.o.

2018-05-25,6:49

Informujemy, że od 25 maja 2018 obowiązują nowe przepisy dot. Ochrony danych osobowych. W związku z tym informujemy, że archiwizujemy Państwa dane, na potrzeby realizacji usługi. Z naszą nową Polityką Prywatności można zapoznać się pod linkiem.

Wywiad z Prezesem Piotrem Georgiev na portalu klimatyzacja.pl

2017-09-11,8:02

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Prezesem Clima-Produkt Sp. z o.o.
link do wywiadu

Ze smutkiem zawiadamiamy

2017-08-17,10:45

Szanowni Państwo,
dzielimy się z Państwem smutną informacją, po kilkumiesięcznej chorobie zmarł Prezes naszego Zarządu Pan Boryslav Georgiev. Spółka była przygotowana na taki rozwój sytuacji i dlatego wiadomość o odejściu Pana Prezesa, choć dla nas tragiczna, nie ma wpływu na funkcjonowanie firmy. W okresie długiej choroby Pana Prezesa działalnością Spółki kierowali prokurenci. Na stanowisko Prezesa Zarządu został powołany Pan Piotr Georgiev. Tym samym informujemy, że tak jak w czasie choroby Pana Prezesa, tak i po jego odejściu firma Clima-Produkt Sp. z o.o. funkcjonowała i będzie dalej funkcjonować w sposób niezmieniony.

Zarząd Clima-Produkt Sp. z o.o.

Baseny solankowe w Ustroniu z urządzeniami Clima-Produkt

2017-04-24,10:19

W ostatnim czasie oddany do użytku został kompleks basenów solankowych w Uzdrowiskowym Instytucie Zdrowia w Ustroniu. Jest to jeden z największych tego typu kompleksów w Europie, z halą basenową o kubaturze 6300 m3. W obiekcie wykorzystano centrale basenowe Neptun, centralę sekcyjną Golem, bezszkieletową Tytania oraz podwieszany aparat grzewczo-wentylacyjne Hermes.
Głównym dostawcą central klimatyzacyjnych do obiektu jest Clima-Produkt.

XVII Edycja Rankingu Gazele Biznesu 2016

2017-02-21,10:57

15 lutego 2017 roku, w Sopocie, odbyła się gala wręczenia Gazel Biznesu, rankingu corocznie przygotowywanego przez dzienniki ekonomiczne będące częścią szwedzkiej grupy Bonnier Press Group. Gazele Biznesu przyznawane są małym i średnim przedsiębiorstwom, które cechują się najdynamiczniejszym rozwojem. Firma Clima-Produkt Sp. z o.o. kolejny raz otrzymała to prestiżowe wyróżnienie.

Świątynia Opatrzności Bożej otwarta!

2016-12-19,7:13

Świątynia Opatrzności Bożej to kościół wysokości 75 m, wybudowany na skrzyżowaniu ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda i al. Rzeczypospolitej w Wilanowie w Warszawie. Już 5 maja 1791 r. powstał plan budowy Świątyni. Natomiast pierwsza Masz odbyła się dopiero 11 listopada 2016 r..
Dostawcą central do tego obiektu jest nasz firma, Clima-Produkt.

Tunel pod Martwą Wisłą już otwarty!

2016-04-26,8:07

Inwestycja, która pochłonęła 885 mln zł i która trwała 4,5 roku, została oddana do użytku w dniu 24.04.2016 r.
Tunel to nie tylko ciekawe architektonicznie rozwiązanie, ale i ogromne ułatwienie dla podróżujących po Gdańsku.
O wentylację wewnątrz tunelu dbają urządzenia wyprodukowane przez naszą firmę.

Gdański TRYTON z naszymi urządzeniami!

2016-04-08,12:37

7 kwietnia 2016 r. oficjalnie otwarto biurowiec TRYTON – najnowszą biznesową wizytówkę Gdańska.

Budynek znajduje się w centrum miasta, przy skrzyżowaniu ul. Jana z Kolna i Wałów Piastowskich. Składający się z trzech brył obiekt zamknął Plac Solidarności od strony Błędnika. Na trójmiejskim rynku przybyły 22 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Docelowo może tu pracować nawet trzy tysiące osób, może więc dzięki TRYTONOWI biznesowa strefa Gdańska zacznie przenosić się z Wrzeszcza w stronę centrum.

Clima-Produkt wyróżniona w XIX edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości

2016-02-10,13:58

W dniu 5 lutego odbyła się XIX już Gala Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości, w trakcie której nasza firma została wyróżniona w kategorii ‚Małe Organizacje’ za wdrażanie nowoczesnych metod Zarządzania przez Jakość TQM. Jest nam niezwykle miło, że nasz rozwój w aspekcie zarządzania jakością został doceniony!

Lokalne uczelnie z naszymi centralami

2015-11-03,14:02

Wyższa Szkoła Bankowa przeprowadziła się do własnego kampusu, budynku niegdyś należącego do Uniwersytetu Gdańskiego. Uczelnia mieści się w Strzyży, przy al. Grunwaldzkiej. Przebudowa zakupionych budynków pochłonęła łącznie ok. 18 mln zł – w ramach remontu przeprowadzono modernizację systemu wentylacji, przy wykorzystaniu urządzeń produkowanych przez naszą firmę. Nowy kampus składa się z dwóch trzypiętrowych budynków o łącznej powierzchni 7,5 tys. m kw., 45 sal dydaktycznych, 9 laboratoriów komputerowych oraz nowoczesnego studia fotograficznego, zaś wokół kompleksu studenci mogą wypoczywać na 2,5 ha terenów zielonych.

Q22 – kryształowy budynek w samym sercu Warszawy

2015-10-06,11:04

Już za ok pół roku swoje podwoje dla warszawskich biznesmenów otworzy biurowiec Q22, wyróżniający się bryłą przywodzącą na myśl strukturę kryształu. Jeszcze w budowie, a już nagrodzony w konkursie „Akupunktura Warszawy” na najlepszą inwestycję komercyjną w Śródmieściu. Energooszczędny, kumulujący energię słoneczną, wykorzystujący inteligentne systemy grzewczo-klimatyzacyjne, oszczędzający energię świetlną budynek, to niewątpliwie jedno z najatrakcyjniejszych miejsc do prowadzenia biznesu w stolicy.

Imponujący metraż 91164 m2 wymaga niezawodnej wentylacji, którą zapewni 30 central wentylacyjnych o łącznym wydatku powietrza prawie 800 tys. m3/h. Jedynym dostawcą central do tej prestiżowej inwestycji jest nasza firma, Clima-Produkt.

Ad. Budynek został oddany do użytku w lipcu 2016 r..

Zasłużeni dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej!

2015-09-22,7:39

Firma Clima-Produkt otrzymała wartościowe odznaczenie, przyznane przez Ministerstwo Gospodarki. Wyróżnienie to jest dla nas tym cenniejsze, że wręczone za zasługi w rozwój polskiej gospodarki, a w szczególności gminy Pszczółki, w której funkcjonuje spółka.

Park Rozwoju z certyfikatem BREEAM Excellent

2015-03-20,9:46

Budynek II etapu Parku Rozwoju, kompleksu biurowego realizowanego przez Echo Investment w Warszawie, otrzymał certyfikat BREEAM Interim na poziomie Excellent!

Tak wysoką ocenę otrzymało dotychczas tylko osiem innych inwestycji biurowych w Polsce.

Certyfikat dla budynku powstającego w ramach II etapu Parku Rozwoju osiągnął wynik 72,9 proc., czego rezultatem jest ocena Excellent – jedna z najwyższych, którą jest w stanie osiągnąć niewielu deweloperów. Wśród ocenianych elementów znalazły się m.in. efektywność energetyczna, zastosowane materiały, zdrowe środowisko do pracy czy też gospodarka odpadami.  Do uzyskania tak wysokiej noty certyfikatu przyczynił się wybór central Clima-Produkt, co niezmiernie nas cieszy!!

Warto dodać, że I budynek Parku Rozwoju, również zaopatrzony w nasze urządzenia, osiągnął notę Very Good (z wynikiem 67,83%).

Clima-Produkt Firmą i Przedsiębiorcą 25-lecia wolności RP!

2014-12-08,10:12

Niezmiernie miło nam oznajmić, iż nasza firma została laureatem dwóch prestiżowych nagród – zostaliśmy docenieni jako Firma oraz Przedsiębiorca 25-lecia wolności RP! Nagroda znaczy dla nas tym więcej, iż patronatem objął ją sam Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski.

Cieszy nas, iż nasza biznesowa postawa wpisuje się w trend zmian polskiej gospodarki po 1989 r. i że aktywna działalność zarządu na rzecz firmy oraz rodzimej ekonomii nie pozostaje niezauważona.

Nowatorska operacja ratuje serce pięciolatki

2014-12-05,10:12

W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie Prokocimiu lekarze przeprowadzili nowatorską operację wszczepienia zastawki płucnej serca przeznaczonej dla dorosłego dziecku ważącemu zaledwie 12 kg. Operacja się powiodła, 5-letnia Wiktoria wraca do zdrowia, a z całego świata popłynęły gratulacje dla zespołu.

Wymaganą absolutną sterylność na sali operacyjnej zapewniły urządzenia z serii Hygienos, których w prokocimskim szpitalu pracuje aż 45.

Dalekomorski Port Rybacki w Gdańsku rozpoczął działalność

2014-09-30,9:08

Pomysł budowy Dalekomorskiego Portu Rybackiego powstał jeszcze w 2006 roku, jednak dopiero na początku września 2014 rozpoczął on działalność. Inwestycja ta to specjalistyczna chłodnia składowa ryb znajdująca się na terenie Wolnego Obszaru Celnego, zrealizowana przez Północnoatlantycką Organizację Producentów.

Nowa chłodnia przeładunkowo – składowa PAOP (zaopatrzona w centrale naszej produkcji) ma powierzchnię ok. 8,5 tys. m kw. Dzięki czterem komorom chłodnia jest w stanie pomieścić jednorazowo nawet ponad 18 tys. palet i nawet do 30 tys. ton mrożonych ryb i owoców morza.

Wspieraliśmy sport, kulturę… Czas na naukę!

2014-09-15,11:06

Sala koncertowa i organowa, a także nowoczesna kabina nagrań to najważniejsze pomieszczenia, które udało się pomieścić w rozbudowanej szkole muzycznej w Gdyni. Budynek został przekazany w uroczystej oprawie uczniom i nauczycielom, ale ma służyć wszystkim mieszkańcom.

Powierzchnia placówki zwiększyła się z 1,1 do 2,8 tys. m kw. Dobudowano całkiem nowe skrzydło z czterema naziemnymi i jedną podziemną kondygnacją. Wizytówką szkoły ma być sala koncertowa na 200 miejsc.

Przy okazji remontu udało się w całym obiekcie wykonać prace termomodernizacyjne, włączając w to instalacje wentylacyjne produkcji Clima-Produkt.

Z kulturą również za pan brat!

2014-09-12,8:22

Nowa sala widowiskowa, galeria plastyczna i pracownia multimedialna, a dookoła ogród warzywny, mała elektrownia i gospodarstwo ze zwierzętami – tak pracownie WWAA i 137 kilo zaprojektowały Służewski Dom Kultury, do którego dostarczyliśmy centrale naszej produkcji.
Służewskie centrum otworzyło swe podwoje w ostatni weekend, warto więc wybrać się tam, nie tylko aby podziwiać niezwykłą architekturę tego miejsca, ale także aby skorzystać z bogatego programu, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.

Trzymamy kciuki za polską reprezentację siatkarzy!

2014-09-08,9:09

Już 10 września reprezentacja naszego kraju będzie walczyć o zwycięstwo w meczu z reprezentacją USA. Mecz odbędzie się w Atlas Arenie w Łodzi, wyposażonej w 34 centrale naszej produkcji, o łącznym wydatku powietrza >600 000 m3/h. Bardzo się cieszymy, że dzięki naszym urządzeniom, siatkarze będą mogli rozegrać mecz w komfortowych warunkach!

Trzymamy kciuki za wygraną w tym i w kolejnych meczach!!

Wspieramy górnictwo przyszłości

2014-08-25,9:31

Możemy śmiało mówić o sukcesie – twierdzą twórcy eksperymentalnego zgazowania węgla pod ziemią. To pierwszy nie tylko w Polsce, ale i w Europie zakończony sukcesem taki eksperyment!

Wg szacunków Petera Bonda, szefa australijskiej firmy Linc Energy, która gazuje węgiel w Australii i chce to robić także w Polsce, zgazowany węgiel można spalić o wiele czyściej niż gaz łupkowy i uzyskać przy tym aż dwa razy więcej energii. Jego zdaniem zgazyfikowany węgiel kamienny zapewni Polsce tanią energię przez najbliższe 50-70 lat.

Na zdjęciu instalacja demonstracyjna naziemnego zgazowania węgla, znajdującą się w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) w Zabrzu, do której dostarczyliśmy centrale.

26 młodych firm w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym

2014-07-22,10:23

7 central naszej produkcji stanęło w gmachu Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, który właśnie rozpoczyna swoją działalność. W BPN-T będą działać głównie firmy z branży IT, ICT, automatyki, robotyki oraz medycyny.

Clima-Produkt wspiera produkcję M&M’sów!

2014-07-22,10:12

Na linię produkcyjną w fabryce MARS, dostarczyliśmy wysoko specjalistyczne wieże chłodnicze z systemem mycia wymienników. Urządzenia wspierają proces produkcji na etapie chłodzenia słodyczy.

Polpharma zakończyła kolejny etap budowy centrum badawczego

2014-06-27,12:57

Polpharma zakończyła II etap budowy centrum badań i rozwoju Polpharma Biologics w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. W najnowocześniejszym laboratorium biotechnologicznym w Polsce firma prowadzi prace nad lekami biopodobnymi (które zawierają substancje wytwarzane przez organizmy żywe, np. komórki bakterii, drożdży, ssaków), umożliwiającymi szerszy dostęp do skutecznej terapii pacjentom cierpiącym na ciężkie schorzenia.
Centrum Polpharmy o powierzchni 2,6 tys. m kw. obejmuje laboratoria rozwojowe oraz instalacje do produkcji leków biologicznych w standardzie GMP (Good Manufacturing Practice – Dobra Praktyka Wytwarzania). Zatrudnia już 40 wysokiej klasy specjalistów i dalej intensywnie się rozwija.

Prace nad nowoczesnymi lekami wymagają odpowiednich warunków temperaturowo-wilgotnościowych oraz pełnej sterylności, co zapewniają urządzenia naszej firmy.

Amazon buduje w Polsce centrum dystrybucji

2014-06-18,8:14

Będą to dwie największe hale w naszym kraju (jedna pod Wrocławiem, druga pod Poznaniem), gdzie zatrudnienie znajdzie nawet 10 tys. osób. Każda hala będzie miała powierzchnię około 100 tys. metrów kwadratowych, co przekłada się na 181 m szerokości i 530 m długości. Jedna wrocławska i poznańska hala będą gotowe już w tym roku.

Przy tak dużej powierzchni niezbędna jest odpowiednia wentylacja powietrza, co zapewni szereg dachowych central dostarczonych przez naszą firmę.

Galeria Warmińska w Olsztynie

2014-06-17,8:23

Galeria Warmińska będzie największym kompleksem wielofunkcyjnym w Olsztynie, spełniającym funkcje handlowe, usługowe, rekreacyjne i rozrywkowe. Powierzchnia całkowita tej nowoczesnej, dwupoziomowej galerii wyniesie blisko 116 675 m2. Znajdzie się na niej między innymi 170 sklepów i punktów usługowych, kawiarnie i restauracje, kręgielnia, klub fitness, kino i amfiteatr.
O komfort korzystania z atrakcji Galerii Warmińskiej zadbają nasze urządzenia.

Centrum Nowoczesnych Technologii

2014-01-10,18:48

W dniu 9 stycznia swoje podwoje dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach otworzyło Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych, niniejszym dołączając do obszernej listy obiektów wentylowanych urządzeniami naszej firmy.
Nowy gmach to pięć pięter naszpikowanych elektroniką. W budynku działa system BMS (system inteligentnego zarządzania budynkiem), laboratoria komputerowe, biblioteka multimedialna z dostępem do baz danych i specjalistycznego oprogramowania oraz dwupiętrowa aula dla 200 słuchaczy wyposażona w ekrany LCD.

Otwarcie Galerii Katowickiej

2013-09-27,18:46

Galeria Katowicka ma powierzchnię całkowitą ponad 200 tys. metrów kwadratowych. Ma ok. 24 metry wysokości, a w najwyższym punkcie mierzy blisko 32 metry. Na trzech kondygnacjach naziemnych i jednej podziemnej o łącznej powierzchni użytkowej 52 tys. metrów kwadratowych powstało 220 sklepów i punktów usługowych oraz dziesięciosalowy kompleks kinowy.

System wentylacji obiektu wykonano przy zastosowaniu urządzeń Clima-Produkt.

Nowa siedziba Wydziału Chemii UG

2013-06-04,18:44

188 laboratoriów chemicznych, 15 laboratoriów i pomieszczeń komputerowych, pięć sal audytoryjnych mieszczących łącznie ponad 600 osób, nowoczesne sprzęty – wszystko to zawiera w sobie otworzony właśnie nowy budynek Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Koszt jego budowy i wyposażenia wyniósł blisko 140 mln.

Clima-Produkt dostarczyła 43 centrale wentylacyjne w różnych konfiguracjach na potrzeby poszczególnych pomieszczeń wydziału Chemii.

Filharmonia Kaszubska w Wejherowie już otwarta

2013-05-20,18:33

Budynek w kształcie łodzi ma nawiązywać do historii miasta, kiedy Wejherowo było stolicą powiatu morskiego. Prace budowlane zakończyły się 28 grudnia ubiegłego roku. Wówczas obiekt został oddany do użytku. Koszt inwestycji to około 55 mln zł.

Firma Clima-Produkt Sp. z o.o. dostarczyła urządzenia klimatyzacyjne na potrzeby obiektu.

Perła Medycyny dla centrali Hygienos

2012-11-23,18:15

Podczas Wielkiej Gali POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, która odbyła się w warszawskim hotelu Gromada centrala klimatyzacyjna Hygienos produkowana przez Clima-Produkt Sp. z o.o. zwyciężyła w kategorii producentów wyrobów przeznaczonych dla przemysłu medycznego, farmaceutycznego i kosmetycznego.

Podczas uroczystości przedstawiono Laureatów Konkursu PERŁY MEDYCYNY. Już po raz szósty Kapituła Konkursu, w tym roku pod przewodnictwem Pana Zdzisława Kuleszy – Wiceprezesa Zarządu Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego, nagrodziła wyróżniające się placówki medyczne i firmy działające na rynku medycznym. Przyznane w konkursie statuetki „Perła Eskulapa” to w branży medycznej symbol wysokiej jakości, rzetelności i profesjonalizmu. Są one uhonorowaniem ciężkiej pracy Laureatów, a także docenieniem m.in. ich usług, innowacyjności oraz metod organizacji i zarządzania.