Leave us your details, and certainly we will contact you

Obsługa posprzedażowa

1. Gwarancja wydłużona na czas trwania umowy

2. Urządzenia pod stałą opieką serwisantów

3. Czas reakcji na usunięcie ewentualnych usterek do 24h

4. Użytkownik może zaplanować roczny budżet wydatków na eksploatację urządzeń

Report faults

+48 58 691 03 76

Notification

-
Dane zgłaszającego
-